Sklep internetowy INTERMOTOR działający pod adresem https://intermotor-polska.com, jest własnością:
Intermotor Sp. Z o.o.
Ul. Lwowska9/1A
53-515 Wrocław


Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wroclawiu pod nr KRS 00000000 


NIP                 8943061539
REGON           361321598
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  „INTERMOTOR Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: Wrocław, 53-515, ul. Lwowska 9/1a  za pośrednictwem sklepu internetowego „INTERMOTOR”. Informacja o towarze takie jak opisy, ceny czy zdjęcia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami  niniejszym regulaminie.

II. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów kupna-sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz oświadczy dalsze usługi określone w niniejszym regulaminie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej i aktywnego numeru telefonu.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘cookies’ i wskazuje, że wyłączenie ‘cookies’ może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.
 5. Zasady przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO) określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej sklepu.
 6. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców formularzy, logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć do których te prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą sprzedawcy.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez klienta działalności, która naruszałaby interes sprzedawcy oraz innych klientów.

III. Rejestracja

 1. W celu utworzenia konta klienta, klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 3. W celu rejestracji klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do sprzedawcy przez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

IV. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienie w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, oraz za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej sklepu.
 3. Klient może złożyć zamówienie po rejestracji konta na stronie internetowej sklepu, a także bez konieczności trwałej rejestracji swoich danych, każdorazowo jednak warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do zawarcia umowy, realizacji zamówienia, wystawienia faktury VAT lub paragonu i wysyłki towaru.
 4. W przypadku podania przez klienta danych, które uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia i wykonania umowy lub danych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich nieprawidłowości, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Przed odmową realizacji zamówienia, sklep podejmie próbę kontaktu z klientem celem uzupełnienia danych lub weryfikacji ich prawidłowości.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczanie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedoskonałym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez kupującego.
 6. Klient, składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar ze wskazaniem jego ilości, a następnie przejście do opcji „koszyk”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru towarów przyciskiem „zamów i zapłać” klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji towarów w zamówieniu, jak: danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia dokumentu zakupu.
 8. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia poprzez użycia przycisku „zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty ceny towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wskazuje nazwę i kod towaru z pośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu, ilość towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca informuje klienta o cenie łącznej wybranych towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie klient zobowiązany byłby ponieść.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu sprzedawca prześle na podany przez klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informacje zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży
 11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcą przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektroniczny potwierdzenia jego złożenia.
 13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 14. Zwracamy uwagę, że pomimo wszelkich starań w pojedynczych przypadkach mogą nastąpić błędne dostawy. Jesteś zatem przed zainstalowaniem zakupionego przedmiotu zobowiązany do sprawdzenia przez porównanie z zastąpioną oryginalną częścią czy zamówiona część jest rzeczywiście właściwa dla twojego pojazdu (np. zgodność otworów i połączeń). Jeśli zakupiona część wyraźnie różni się pod względem wymiarów, kształtu lub materiału od wymienionej części oryginalnej, przed instalacją, modyfikacją lub przekształceniem (np. lakierowanie) zakupionej części, najpierw skontaktuj się z nami w celu dalszych wskazówek.

V. Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

        a)   Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia                           zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

        b)   Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w biurze sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po                           przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w biurze sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

        c)    Gotówką za pobraniem, płatność dostawce przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę                                potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

        d)    Gotówka przy odbiorze osobistym – płatność w biurze sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę                    potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w biurze sprzedawcy).

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie pięciu dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty
 2. W przypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie 5 dni sprzedawca prześle klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 3. Dodatkowa opłata dla ładunków ponadgabarytowych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opłaty celne wynikające z dostawy zakupionych produktów poza UE. Wszelkie dodatkowe opłaty z tym związane pokrywa kupujący, jak również wszelkie dodatkowe czynności związane z przeprowadzeniem opłaty celnej.

VI. Dostawa i odbiór

 1.  Towary   dostarczane są na  adres  wskazany przez klienta w zamówieniu znajdujący się na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wysyłka zagraniczna ustalana jest indywidualnie i nie obejmuje formy płatności ‘’za pobraniem’’.
 3. Szacowany termin dostawy towarów określony jest w podsumowaniu  zamówienia, przed potwierdzeniem przez klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku ‘’zamów i zapłać’’.
 4. Przewidywany czas dostawy zależy od czasu realizacji przesyłki przez firmę kurierską.
 5. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych w  przypadku zamówień  standardowych.
 6. W przypadku zamówień  niestandardowych czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania  na rachunku bankowy sklepu kwoty ceny sprzedaży. Nie dotyczy to wyboru opcji płatności ‘’za pobraniem’’.
 8. Towary są dostarczane przez dostawcę wybranego przez klienta w trakcie składania zamówienia
 9. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 10. Sklep umożliwia odbiór towarów  w sklepie stacjonarnym w godzinach od 9 do 17 pod adresem: ul. Lwowska 9/1a.
 11. W przypadku wyboru InPost  Paczkomaty jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez klienta w momencie składania zamówienia.
 12. W dniu wysłania towaru do klienta ( jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.
 13. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 14. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w biurze sprzedawcy w dni robocze w godzinach otwarcia, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 15. Sprzedawca zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon  albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 16. W przypadku nieobecności klienta pod   wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi  awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy.

VII. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawianego wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli  towar ma wadę, klient może:

      a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na                 wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi                wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast                       wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów                    w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,                    a także  bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

      b)  żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez                    nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób              wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy  lub             wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres intermotor@op.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

      1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
      2.Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za             pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu   pod       adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
      3. Klient odsyła towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący  adres pocztowy: Wrocław, 53-515, ul. Lwowska, 9/1a niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14          dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni. Ważna jest data stempla pocztowego
      4.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy we własnym zakresie.
      5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie                      dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania                 z powrotem  Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      6.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest                   zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
      7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu                       wystarczy  odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
      8.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
      9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech         i funkcjonowania Towaru.
      10.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który                    nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
        11.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest  rzecz dostarczana w  zapieczętowanym                 opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


                                                                                                                                IX. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wad lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną frmą przesyłki na adres skliepu z dopiskem: ‘’Reklamacja’’.
 3. W terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar klient otrzyma informację o sposobie rospatrzenia reklamacji przez sklep.
 4. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar ma wady, klientowi przysługują następujące rozczenia:  

      a)       Złożenie świadczeni o odstąpeniu od umowy lub obniżeniu ceny towru.

      b)      Żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 

          1)      Koszty związane z odesłaniem twaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

          2)      W przypadku gdy , zgłoszona przez kupulącego usterka nie występuje, bądż warunki gwarancji zostałe naruszone sklep może żądać od kupującego pokrycia poniesionych przez sklep                   kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

          3)      Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez kupującego wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami                    ( prawidłowo wypełniony formulaż rekamcyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).

         4)      W przypadku nie uznania reklamacji sklep przychowuje reklamowany towar do dyspzycji kupującego przez okres 30 dni od daty powiadomienia kupującego o odrzuceniu reklamacji –                   wysłanie wiadomości email lub lista polecanego. Potym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania kupującego. Zwrot reklamowanego towaru do                 kupującego może nastąpić tylko na koszt kupującego po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres sklepu.

         5)      W rażie stwirdzenia przez klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

         6)      Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodeń na skutek niewłasciwego montażu, w wyniku wypadku, nie normalnego zużycia eksploatacyjnego                  oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zamieszczania ( wachacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo - stalowe, osłone itp).

         7)      W niektórych przypadkach możemy poprośić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

         8)      Sprzedawca zastrzega możliwość przedłożenia przez klienta dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

         9)      Cęści elektroniczne i elektryczne oraz płyny i oleje nie podlegają zwrotowi

X. Zwroty

        1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

        2. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego spakownia zwracanego towaru, tak aby nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

        3. Faktura korygująca będzie wystawiona przez obsługę sklepu po wejśćiu zwracanego towaru na magazyn sklepu. Będzie ona możliwa do pobrania ze strony zamówienia. Należy ją                          podpisać   i odesłać na adres sklepu.

        4. Zgodnie z ustawą z 24.05.2014 o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odleglość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty                  odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był montowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary musą być kompletne.

        5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległości oraz numer konta, na które sklep ma zwróćic środki. Sklep w ciagu 14 dni                   dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. Wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do kupującego drogą mailową. Kupujący                  powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Sklep wykonuje zwrot pieniędzy na wskazane konto kupująceo w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

        6. Zwracany towar muśi być dostarczony do magazynu sklepu w terminie 14 dni od momentu powiadomienia sklepu o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Po tym czasie zwrot           będzie przyjęty warunkowo. Pieniądze za zwrócony produkt kupujący otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przesiągu do 14 dni od momentu otrzymania                         zwrocanego produktu. Cas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub ( w zalażności co zostanie dostarczone póżniej) zwracanej                    części wraz z oświadczeniem o odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Dostarczanie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

XI. Postanowienie końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem

                                                              Pliki COOKIE i podobne technologie 

                                               Informacje ogólne

      W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy, korzystamy z plików cookie, web beacons i innych, podobnych technologii.

Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez Państwa komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są odsyłane do strony internetowej, z której pochodzą (lub do innej strony, która je rozpoznaje), podczas każdej Państwa wizyty.

Pliki typu web beacons (znane także jako Internet tags, pixel tags czy GIFs) to elektroniczne pliki zawierające zazwyczaj obraz składający się z jednego pixela. Mogą one być umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail w celu przesyłania informacji. Podobne technologie to metody przechowywania informacji przez Państwa przeglądarkę internetową lub urządzenie inne, niż pliki cookie i web beacons, np. flash cookies, HTML 5 cookie i inne rozwiązania programowe.

Powyższe pojęcia są w niniejszej Polityce Prywatności stosowane zamiennie.

                                            Z jakich plików cookie korzystamy?

Wykorzystujemy kilka typów cookie, web beacons i podobnych technologii:

 • Technologie typu „session-only”, które funkcjonują na Państwa urządzeniu tylko przez czas działania przeglądarki internetowej;
 • Technologie trwałe (ang. persistent technologies), które funkcjonują nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty osoby odwiedzającej stronę.
 • Technologie własne, wdrożone przez UCANDO POLSKA.
 • Technologie osób trzecich, pochodzące ze stron osób trzecich, innych, niż niniejsza strona internetowa.

Należy podkreślić, iż nie zbieramy i nie przechowujemy Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.

                                            Dla jakich celów wykorzystujemy pliki cookie?

 • Konieczne: Własne pliki cookie, web beacons i inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w niezbędnym zakresie w celach związanych z funkcjonowaniem niniejszej strony. Powyższe obejmuje technologie umożliwiające Państwu dostęp do naszych stron internetowych. Jest to potrzebne także w celu wykrywania zakłóceń w działaniu strony, zapobiegania nadużyciom, a także poprawy bezpieczeństwa oraz umożliwiania Państwu korzystania z różnych funkcji naszej strony, np. koszyka z zakupami, zapisywania rezultatów wyszukiwania lub podobnych funkcji.
 • Cookie „behawioralne”: Własne pliki cookie, web beacons i podobne technologie mogą być wykorzystywane w celach związanych z oceną funkcjonowania strony, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie użytkownicy korzystają z naszej strony oraz określeniem, czy dany użytkownik przegląda oferowany przedmiot czy też odesłanie.
 • Cookie „funkcjonalne”: Własne pliki cookie, web beacons lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na naszej stronie lub w trakcie korzystania z naszej strony. Powyższe oznacza m. in. identyfikację gościa podczas logowania na stronie, lub też zapamiętywanie zainteresowań, preferencji i uprzednio przeglądanych pozycji.
 • Cookie reklamowe lub targetowe: Pliki cookie, web beacons i podobne technologie zarówno własne jak i pochodzące od osób trzecich mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia na stronie treści, w tym reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami.

                                          Google Analytics

Korzystamy z usług analiz w Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. w celu stałego polepszania naszej strony. W trosce o bezpieczeństwo danych na serwery Google jest wysyłany anonimowy adres IP użytkownika. Google podejmuje działania w imieniu Ucando Sp. z o.o. w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowywania sprawozdań z aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.
Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizowania anonimowych informacji w zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę, a także analizowania skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

                                         Google Optimize

Korzystamy z usługi analizy sieci Google Optimize dostarczanej przez Google w celu stałego polepszania naszej strony. Jest to narzędzie, dzięki któremu w realizujemy własne testy A/B, które pozwalają nam ulepszyć Sklep internetowy ucando.pl.
Google Optimize pozwala nam m.in. na edytowanie kodu HTML, dodawanie reguł JavaScript czy CSS, co umożliwia późniejsze testowanie różnych wariantów portalu ucando.pl.
Inne narzędzia, które stosujemy to m.in. Clear Report oraz HotJar.
Więcej informacji na temat Google Analytics i kwestii prywatności znajduje się tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
lub tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

                                       Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta dla celów związanych z obsługą konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Klienta Twoje dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących informacji: hash adresu e-mail oraz data wypisania z naszej bazy.
W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy dopóki mamy do tego podstawę prawną, a więc co do zasady do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionymi interesem Administratora.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

                                      Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?

Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywowanie plików cookie, web beacons i podobnych technologii za pomocą odpowiednich ustawień przeglądania w Państwa urządzeniu, pod warunkiem, że Państwa urządzenie na to pozwala. Po zablokowaniu lub dezaktywowaniu wyżej wspomnianych technologii nadal będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach. Jednak pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookie. Ponadto, w przypadku dezaktywacji plików cookie konieczne może być częstsze wprowadzanie hasła użytkownika w trakcie przeglądania.
W celu zablokowania, usunięcia lub dezaktywowania plików cookie, web beacons i podobnych technologii rekomendujemy sprawdzenie instrukcji obsługi przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie lub w razie wątpliwości kontakt z nami na adres: intermotor@op.pl

                                      Pozostałe informacje techniczne

Współpracujemy z partnerami świadczącymi usługi w ramach remarketingu, polegające na umieszczeniu na ich stronach internetowych reklam ucando.pl. W tym celu partnerzy afiliacyjni udostępniają nam powierzchnie reklamowe, na których wyświetla się reklama Ucando. Jednocześnie informujemy, że nasi partnerzy, na podstawie własnych algorytmów/sztucznej inteligencji, samodzielnie dobierają reklamę/powierzchnię reklamową do konkretnego użytkownika.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

     bowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.